Предлагаме качествени и количествени тестове за ползваемост

Това е проучване, чрез което се извличат проблемите, които срещат потребителите при взаимодействие с различни дигитални продукти, както и информация за очакванията, опасенията им и нуждите им. Съчетава техниките на наблюдение, мислене на глас, въпросници за оценка и интервю. Участници са представители на целевите потребителите на тествания продукт. С всеки участник се работи в отделна тестова сесия, която продължава от 30 до 75 минути.

Събраната по този начин информация се анализира, правят се препоръки за подобряване на продукта и удовлетвореността на потребителите.

Колкото по-рано в процеса на разработка бъдат включени тестове за ползваемост, толкова по-големи са ползите.

Често се казва, че UX тестовете са инвестиция, а не разход. Чрез прилагането им потребителите на услугите ще спестят ресурси за разработка, поддръжка и реклама на продуктите си:

  • Възвръщаемостта от инвестиране в ползваемост е средно около 83% но може да бъде и десетократна? (По данни на Джейкъб Нилсен – възвръщаемостта от ползваемост)
  • Тестване за ползваемост с няколко души и една съвсем малка промяна след това може да донесе милиони продажби – за Амазон, това са били 300 милиона долара за 1 година (По данни на Джарид Спул – бутон за $ 300 милиона.)
  • По-доволните потребители ще ползват услугите повече, ще бъдат по-лоялни към вас и ще са по-склонни да препоръчат сайта и услугата ви на свои приятели, които на свой ред може да станат ваши клиенти.
  • По правило, недоволните клиенти се оплакват повече отколкото доволните препоръчват. Един вариант на правилото твърди, че доволният клиент препоръчва на 6 души, а недоволният се оплаква на 9.

Качествени тестове за ползваемост

Разкриват се около 80% от проблемите, които срещат потребителите с вашия сайт или приложение. Работи се с 5 участника, представители на хората, за които е предназначен продукта.

UX тестове за вашите сайтове и приложения

Количествени онлайн UX тестове

Разкриват проблемите на ползваемостта и я измерват с точност. Работи се с по 20 участника, представители на всяка потребителска група (група са хората със сходни потребности към вашия продукт).

UX тестове за вашите сайтове и приложения

 

UX тестове за вашите сайтове и приложения

Стартира изпълнението на проект „Utest IT”

17.06.2019 г.
Проектът се изпълнява по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.024  „Насърчаване на предприемачеството” от предприятието бенефициент Ю ЕКС ТЕСТ EООД.

Всички новини и събития

 

UX тестове за вашите сайтове и приложения

UX тестове за вашите сайтове и приложения

Контакти

team@uxtest.bg | 0885 909 357

Пишете ни