Към Начало

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ UX SOFIA 2019

12 Ноември 2019 г.

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.024-0092 с наименование „Utest IT“ Ю Екс Тест EООД взе участие в планираната международна конференция по UX дизайн и ползваемост UX Sofia (www.uxsofia.com) в периода 5-8 Ноември 2019 г.

 

Към всички новини и събития